Rodiče menších žáků mohou dle vyjádření členů vlády v médiích pro zajištění dohledu nad svými dětmi čerpat po dohodě s jejich ošetřujícím dětským lékařem dávky OČR.

O způsobu a náplni náhradní výuky budete informováni prostřednictvím emailu. Spolu se zrušením výuky se současně ruší také provoz školní družiny. Všem strávníkům jsou po dobu uzavření školy automaticky odhlášeny obědy.

Sledujte proto pravidelně vývoj epidemiologické situace v ČR a opatření s nimi spojenými v médiích i na webových stránkách školy.

Celou situaci budeme nepřetržitě sledovat a o nových skutečnostech budete neprodleně informováni. Více na www.mzcr.cz.

Děkuji všem za spolupráci a pochopení.

10.3.2020 Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy