Každý strávník bude mít přidělené uživatelské jméno a heslo.

Strava v době nepřítomnosti žáka

Zákonný zástupce žáka je povinen do 13:30 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou nepřítomnost dítěte od následujícího dne. Lze si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době

  • od 11:00 - 11:30 hodin pro
  • od 11.45 - 12-15 hodin pro .

Neomluvená nepřítomnost – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi započítává strava jako cizímu strávníkovi.

Způsob odhlašování:

  1. prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
  2. u vedoucí školní jídelny: emailem jidelna@zsticha.cz

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:

Na internetu zadat www.estrava.cz (objeví se internetové stránky ) dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce (tzn. do posledního dne předcházejícího měsíce).
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, O-odhláška.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY:

  1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Tichá): klikneme na číslo identifikace 0095
  2. zadat kód uživatele: přiděleno.
  3. zadat heslo - přiděleno. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
  4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
  5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:

Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:

Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Tichá tel:556 858 146
vedoucí: K.Štefková