1. Pracovní doba:

  • ranní družina: 6 : 30 – 7 : 35
  • odpolední družina: 11 : 35 – 16 : 00

2. Měsíční platba za školní družinu je 100 Kč. Úhrada bude probíhat přes inkaso. Napsat čitelné číslo účtu, ze kterého se bude platba ŠD strhávat.

3. Telefon ŠD 728 237 935

4. Vychovatelka si každý měsíc vybírá 10,- Kč na pitný režim. Tato částka se vybírá od září do května - (můžete platit i čtvrtletně, půlrok, celý rok).

5. Žáky je možné odhlásit a přihlásit do ŠD prostřednictvím formulářů. Odhlásit je můžete z družiny pololetně k 31.lednu.

6. Děti dostanou DRUŽÍNEK – zápisový sešit, prostřednictvím kterého budeme navzájem komunikovat.

7. Do DRUŽÍNKU budeme lepit veškeré informace a dění ŠD. Prosíme rodiče, aby jej pravidelně kontrolovali. Je důležité dodržovat námi uvedené termíny kvůli organizaci akcí. (Tento zápisový sešit neztratit !!).

8. Děti je třeba omlouvat i ve ŠD a to písemnou formou. Omluvný lístek najdete v zápisovém sešitu školní družiny. Na telefonické omlouvání nebudeme brát zřetel z důvodu ochrany a bezpečností žáků!!!

9. Děti si po vyučování můžete vyzvednout v ŠD do 13:30 hod. a pak až od 15:00 hod. V době mezi 13:30 – 15: 00 hod. mají děti různorodou zájmovou činnost.

10. Při vstupu na schodiště a na nástěnce u herny ŠD budou vždy připraveny informace pro rodiče (bude tam vyvěšen také měsíční plán akcí ŠD).

11. Děti budou potřebovat podepsanou plastovou flašku, náhradní převlečení do ŠD. Děti si často hrají na zemi, malují a pracují s různými materiály.

12. Děti mohou mít i náhradní převlečení na hraní venku. V zimě chodíme bobovat, určitě upotřebí oteplovačky nebo kombinézy.

13. Děti do družiny donesou

  • krabici s kapesníky
  • balíček balených bonbonů na odměny jen prvňáci

14. Dávejte dětem do ŠD svačinu!!!

Dětem přejeme příjemně strávený školní rok, plný nezapomenutelných zážitků, her a soutěží.

V Tiché dne 2.9.2019 Kociánová Kateřina