Sledujte proto pravidelně vývoj epidemiologické situace v ČR a opatření snimi spojenými v médiích i na webových stránkách školy, včetně svých emailů, které jste zadali učitelům.

Celou situaci budeme nepřetržitě sledovat a o nových skutečnostech budete neprodleně informováni. Více na www.mzcr.cz.

Děkuji všem za spolupráci a pochopení.

Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy

V Tiché dne 13.3.2020