Na základě sdělení MŠMT ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve školách. Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud, opatření ve školství se od pondělí 15. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (§ 69 odst. 1 - Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku).

Ve vzdělávání a provozu školy nedochází  k žádným změnám, tj. nadále se prezenčně vzdělávají žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3. až 5. ročníku se vzdělávají distančně.

vedení školy