Název: Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace
Adresa: Tichá 282, 742 74 Tichá
IČO: 70986479
Telefon: 556 858 148
e-mail: skola@zsticha.cz
Datová schránka: 97zmifh
Bankovní spojení: 181686178/0300
číslo účtu pro zřízení inkasa k platbě školného MŠ a ŠD: 2300798770/2010

Škola se nachází uprostřed vesnice v krásném kraji Podbeskydské pahorkatiny v malebném údolí, kterým se vine potok Tichávka. Snad proto, že okolní hory a kopce bránily přístupu silných větrů a bylo zde tišeji než jinde, dostala Tichá svůj název. Nebo byl název odvozen od tiše plynoucího potoka Tichávky? Obec patřila k bývalému hukvaldskému panství. Vznikla asi v posledním desetiletí 13.stol., ale první písemná zmínka je až z roku 1359.

Na jihovýchodním úbočí Tichavské hůrky vyvěrá vápenatý pramen, který vytvořil chráněný přírodní výtvor - travertinovou kaskádu. V jejím okolí roste řada chráněných druhů rostlin (vstavač, lýkovec), vyskytuje se zde mlok skvrnitý.

Když ve staré tichavské škole z roku 1877 u kostela stoupl počet žáků ve třech třídách na 250, byla již v roce 1902 povolena ještě čtvrtá třída. Ale tento záměr nemohl být pro nedostatek místa realizován. Vše vyřešila až stavba další nové modernější budovy v letech 1905 - 1907. Výuka zde byla zahájena ve školním roce 1907/1908.

V současnosti se zde vyučují žáci v 1. až 5. ročníku. V budově školy je pět tříd. Prostorné a světlé třídy, rozsáhly venkovní areál, ve kterém se nachází hřiště, školní pozemek a letní dílna, zajišťující v obou budovách optimální podmínky pro vzdělávání dětí. Tělocvična, školní družina a šatny jsou umístěny v přístavbě z roku 1991. Ve škole je výdejna stravy, obědy se dovážejí z kuchyně mateřské školy. Od 1. ledna 2003 je součástí základní školy i mateřská škola.


Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů naleznete zde.


Žáci se mohou zapojit do těchto kroužků a nepovinných předmětů:

  • náboženství (nepovinný předmět)
  • pohybový
  • Tichavjánek
  • estetický
  • angličtina