Všechno, co potřebuji opravdu znát, jsem se naučil v mateřské škole“   Robert Fulghum

V naší mateřské škole pracují kvalifikované pedagožky, které usilují o to, aby se všechny děti cítily svobodně a spokojeně a zažívaly tak úspěch každý den. Rovněž dbáme na podnětné prostředí, které je pro děti předškolního věku obzvlášť důležité, především pro jejich optimální rozvoj. Naší prioritou je vzájemná spolupráce s rodiči a partnerský přístup. V naší mateřské škole vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny děti, rodiče i zaměstnance.

Pracujeme podle cíleného a rozmanitého vzdělávacího programu „Z pohádky do pohádky“, který vychází z psychických a fyzických potřeb dětí předškolního věku.

Cíle, které se snažíme naplňovat, vychází z dlouhodobé koncepce školy. Jsou to cíle především z oblasti sebeobsluhy, hygieny, chování, rozvoje emocí, sebepojetí, socializace a rozvoje morálních a společenských hodnot.

Vzdělávací plán koncipujeme tak, aby byly rovnoměrně vyváženy spontánní i řízené činnosti. Pracujeme dle předem stanovených pedagogických příprav, které plynule navazují na další měsíce dle ročních období. Řízené činnosti se realizují v menších či větších skupinách. Uplatňujeme i individuální přístup, a to především u dětí předškolního věku, které připravujeme na školní docházku rozmanitými pracovními listy a specifickými činnostmi.

Během celého roku připravujeme ve školce či mimo školku rozmanité aktivity a akce:

 • kroužek – Věda nás baví,
 • hudebně pohybové aktivity,
 • ekologické aktivity – sběr kaštanů, žaludů, sušené kůry,
 • předplavecký výcvik,
 • lyžařský výcvik,
 • podzimní a jarní dílna pro děti a rodiče,
 • mikulášská nadílka,
 • besídky,
 • pravidelná návštěva tělocvičny na ZŠ,
 • návštěva „předškoláků“ u dětí v 1.třídě,
 • soutěžní dopoledne ke Dni dětí,
 • oslava Dne rodiny,
 • exkurze – knihovna, chovatelé zvířat, hasičská zbrojnice, aj.,
 • výlety.

 

Adresa

ZŠ a MŠ Tichá, příspěvková organizace, Tichá 278, 742 74

Provoz

6:00 – 16:00 hod.

Zřizovatel

Obec Tichá

Ředitelka PS

Mgr. Lucie Dobiášová

Vedoucí MŠ

Mgr. Pavlína Buchtová - ms@zsticha.cz

Učitelky
 • Bc. Barbora Rajnochová - b.rajnochova@zsticha.cz

 • Ludmila Šimíčková - l.simickova@zsticha.cz

 • Renata Šmajstrlová - r.smajstrlova@zsticha.cz

Telefon 556 72 02 36
Email ms@zsticha.cz
Skladba tříd

dvě třídy ve věku od 3 do 7 let  (celkem 50 dětí)

Budova

přízemí: ŠJ – vaří pro MŠ, ŠJ, ZŠ, 1. patro: MŠ – dvě třídy, 2. patro: MŠ - třída

Poplatky

Informace o platbách zde