Vážení rodiče,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR týkající se šíření nákazy koronaviru COVID - 19 vydávám mimořádné preventivní opatření - nepřijímat po dobu 14 dnů do kolektivu ZŠ a MŠ od pondělí 9. 3. 2020 děti a žáky, kteří v průběhu jarních prázdnin pobývali v oblasti severní Itálie.

Žáci budou v čase maximální inkubační doby (14 dnů) v režimu domácí výuky s omluvenou nepřítomností ve škole z epidemiologických důvodů. V tomto čase by měli rovněž omezit kontakt s vrstevníky a dalšími lidmi.

Pokud se výše popsané mimořádné opatření týká Vašeho dítěte, kontaktujte o této skutečnosti neprodleně jeho třídního učitele.

Celou situaci budeme nepřetržitě sledovat a o nových skutečnostech budete včas informováni. Více na www.mzcr.cz

Děkuji za pochopení.

V Tiché, 7. 3. 2020

Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy